Nele Reyniers - PMA coach

Elke ouder wil dat het goed gaat met zijn kind

Ieder wenst voor zijn of haar kind het beste toe.  Dat je een kind kan zien die in zijn kracht staat en keuzes kan maken. Elk kind ontwikkelt anders en dat is prima maar je ziet het wel graag gelukkig.

Als jouw kind al een tijdje stressklachten ervaart (om welke reden dan ook) geeft dat een onmachtig gevoel.  Als ouder wil je vooral dat je kind zich goed voelt en kan genieten.

En we kunnen dat aanpakken! Lees je nog even mee?

   Wat ik dan zie en jullie mogelijks herkennen?

   Ik zie jongeren en jongvolwassenen die het maximale uit het leven willen halen, die een grote drive hebben en zich vaak op veel terreinen willen inzetten. Alleen zijn ze op een moment in hun leven beland waarbij ze vast zijn komen te zitten. 

    

   • Erg vermoeid, lage energie 
   • Schooltaken lopen moeilijk of er is sprake van schooluitval.
   • Jongeren zonderen zich af
   • overmatig GSM gebruik 
   • somberheid
   • fel reageren
   • hoge eigen aan zichzelf
   • uitingen zoals: dat lukt me niet, ik kan dat niet,...
   • SOLK klachten: onverklaarde lichamelijke klachten  

   Wist je dat het onderbewuste brein hier een grote invloed op uitoefent?

   Jongeren begrijpen zeer snel de werking van het brein. Door het doen van PMA sessies gaan jongeren leren dat gewone, dagelijkse zaken ons kunnen triggeren. Dit heeft een effect op hoe je je voelt en gedraagt.

   Als we die triggers bij de bron gaan aanpakken vindt er verandering plaats en gaan ze zich gesterkt voelen om moeilijke situaties het hoofd te bieden.

   Na het doen van PMA sessies zie je jongeren veranderen: 

   • Een grotere bewustwording bij zichzelf. Ze weten waar de klacht vandaan komt.
   • Ze voelen zich gesterkt in hun kunnen waardoor ze opkomen voor zichzelf.
   • De lichamelijke klachten verminderen of blijven zelfs uit.
   • Meer energie, beter slapen
   • Ze gaan voluit voor wat ze belangrijk vinden
   • Ze pakken de draad terug op of proberen iets nieuws uit.

   Kan ik iets voor jouw kind of je gezin betekenen?

   Zowel ouder als kind kunnen PMA sessies aanvatten. Vooral de wens naar meer verbinding en rust ligt dan centraal in je vraag. Of de wens naar iets dat hersteld wat lange tijd moeilijk is geweest.

    

   Je leert beide dmv de PMA techniek dat iets wat je waarneemt in het dagelijkse leven (dus ook in het gewone gezinsleven) ons kan triggeren waardoor we kort daarna fel reageren of ons slecht voelen!

   Men weet namelijk dat deze gegevens gekoppeld zijn aan vroegere gebeurtenissen en niet aan de persoon die op dat moment voor je staat!

   Dit heeft een groot effect op het gezinsleven!

   Referenties 

   "Als alleenstaande mama zag ik even door het bos de bomen niet meer.
   Een hoogsensitieve zoon die 1001 prikkels binnen kreeg van de harde wereld om zich heen. Woede uitbarstingen, huilbuien zelf niet wetend waarom, heleboel gezondheids klachten zoals Buikpijn, hoofdpijn.. Makkelijk slachtoffer op school op te pesten dus pikten ze hem er uit.
   Gevoelig voor alles wat 'binnen kwam'. Zelfvertrouwen heel ver zoek.

   We zijn nu een half jaar later, en wat een verschil. Niet alleen mijn zoon maar ook zeker ikzelf hebben hieruit zoveel geleerd. Hij heeft geleerd van waar zijn frustratie en gevoeligheid komt en leert daar mee om te gaan. Ook voor mezelf keer je om wat hij leert en kom je ook je eigen 'werkpunten' tegen.


   "Dank voor je mooie manier van vragen stellen en ‘me gerust stellen’. Dat maakte echt wel dat ik door ging met waarnemen waar ik niet wilde kijken en niet wilde zijn. Je ging echt goed door op die punten waar ik de meeste weerstand voelde. Heel knap gedaan. Je merkte ook heel goed de kleine ontsnappingen van me op en wees me daar op. Dank daarvoor. Ik leer mezelf steeds beter kennen"

   In samenwerking met